חדרי מנהלים/חדר ישיבות

 
אונו גבוהאונו גבוה
אמבסדוראמבסדור
אקורד גבוהאקורד גבוה
אקסנטאקסנט
אקסקיוטיב בינוניאקסקיוטיב בינוני
אקסקיוטיב גבוהאקסקיוטיב גבוה
ג'מיניג'מיני
וינה מסתובבוינה מסתובב
טוארגטוארג
לוקסי בינונילוקסי בינוני
לוקסי גבוהלוקסי גבוה
לילי
מיקה בינונימיקה בינוני
מיר גבוהמיר גבוה
מקסימקסי
סנטור בינוניסנטור בינוני
סקיסקי
פולו בינוניפולו בינוני
פלאש רשתפלאש רשת
פרימיוםפרימיום
רומה בינונירומה בינוני